Leczenie alkoholizmu

Tobie także może się udać! Prowadź trzeźwe i szczęśliwe życie.

Mitingi AA

Najbardziej znaną wspólnotą, której członkowie wspierają się w życiu w trzeźwości i zachowaniu abstynencji, jest Wspólnota Anonimowych Alkoholików. Za datę jej powstania uznaje się 10.06.1935, a założycielami są Bill Wilson oraz Bob Smith.

Grupa samopomocowa AA to ludzie, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, siłą i nadzieją. Warunkiem członkostwa jest chęć zaprzestania spożywania alkoholu. Najważniejszym celem grupy jest pozostanie w trzeźwości oraz pomoc innym w osiągnięciu abstynencji.

Program 12 Kroków

Opracowany przez Wspólnotę AA, Program 12 Kroków powstał dla trzeźwiejących alkoholików. To zbiór zasad i zaleceń, które realizuje się na drodze abstynencji. Odgrywają one wielką rolę w całym procesie wyjścia z uzależnienia.

Program 12 Kroków AA jest sukcesywnie stosowany od lat 30. do dziś i nieustannie się rozwija. Osoba uzależniona jest prowadzona przez swojego opiekuna przez wszystkie kroki, które nie tylko pomagają w walce z chorobą, ale także rozwijają sferę duchową, podejście do świata, życia, samego siebie.

Każdy z kroków opisuje działania i uczucia, a ich kolejność nie jest przypadkowa. Każdy z kroków wpływa na kolejny, a pierwszy jest największym fundamentem, bez którego reszta nie może zadziałać.

Czym są mitingi AA?mitingi aa, mytingi aa

Mitingi AA są regularnymi, najczęściej cotygodniowymi spotkaniami osób uzależnionych - Anonimowych Alkoholików. Mogą brać w nich udział także osoby zdrowe - rodzina, przyjaciele, lekarze czy terapeuci.

Podczas takiego mitingu alkoholicy dzielą się swoimi przeżyciami, doświadczeniami, spostrzeżeniami, wiedzą na temat uzależnienia i siebie.

Mitingi i cała wspólnota AA jest bardzo ważnym elementem w procesie trzeźwienia, który ogromnie pomaga na drodze abstynenckiego życia. To skuteczna metoda walki z uzależnieniem, podczas której poszerza się świadomość na temat alkoholizmu i jego wpływu na życie.

Mitingi AA odbywają się w całej Polsce, a także za granicą. Spotkania obywają się zazwyczaj raz w tygodniu, ale w zależności od miejsca, w różne dni tygodnia. Dlatego alkoholik może korzystać z różnych grup samopomocowych częściej niż tylko jednego dnia w tygodniu. Są one całkowicie darmowe, nie obowiązują żadne składki ani opłaty.

Cel mitingów AA

Głównym, a w zasadzie zasadniczym i jedynym celem mitingów AA jest zachowanie abstynencji oraz pomoc wszystkim, którzy również pragną prowadzić trzeźwe życie. Jest to również skuteczna metoda walki z nawrotem choroby alkoholowej.

Czym różnią się od siebie mityngi AA?

Nie każdy mityng AA wygląda tak samo. Sens i cel jest ten sam - wspólne dążenie do życia w trzeźwości i wzajemna pomoc. Jednak poszczególne spotkanie może różnić się:

Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go.
Seneka